สวัสดีครับ

ก่อนที่ท่านผู้อ่านจะตัดสินใจไปชมภาพยนตร์สักเรื่อง
ท่านผู้อ่านต้องการศึกษาเรื่องย่อและรายละเอียดก่อนไหมครับ

Blog Thai Movie Review นี้จัดทำเพื่อประชาสัมพันธ์
ข่าวสารต่าง ๆ ของภาพยนตร์เรื่องใหม่ ๆ ก่อนเข้าฉายที่โรงภาพยนตร์
โดยเรื่องย่อ บทความทั้งหมดเป็นบทความที่ได้รับการอนุญาต
ให้เผยแพร่จากค่ายหนังโดยตรง

ผมหวังว่าเนื้อหาต่างๆ ที่ปรากฏอยู่ใน Blog แห่งนี้
จะเป็นประโยชน์กับผู้ที่สนใจ เรื่องย่อ ภาพยนตร์
หากท่านทำ Blog หรือเว็บไซต์แล้วท่านชื่นชอบ Blog นี้
โปรด Links กลับมาหาจะขอบคุณอย่างสูง

theBoy

http://www.SiamSupport.com